Newsletter

This module requires the Letterman component.

ubiór plotki jak si? ubiera? Sfera wzroku ETUI Lifestyle styl Moda Gad?etyokulary menu górne okulary policyjne sungalass stylosfera moda dla prasy Gad?ety-menu górne

Logowanie

StyloRSS

Online

Jesteś tylko Ty!
Moda damska arrow Kosmetyki arrow Terapia luksusem

Terapia luksusem

Email
Oceny: / 3
KiepskiBardzo dobry 

moda

 Kleopatra cieszy?a si? pono? promiennym i m?odym wygl?dem, poniewa? co dzie? k?ad?a si? spa? w z?otej masce. Pomys? ten podchwycili wspó?cze?ni Japo?czycy. W Kraju Kwitn?cej Wi?ni nie brakuje ludzi zamo?nych, którzy by wygl?da? ?wie?o i bardziej europejsko, nie cofn? si? prawie przed niczym.

Jedna z wyspiarskich firm zaprezentowa?a w tym tygodniu maseczk? lecznicz? z czystego z?ota. Jej wynalazcy twierdz?, ?e odnawia skór? i pomaga usun?? zmarszczki oraz przebarwienia. Po?o?one na twarzy p?atki z?ota przyspieszaj? wzrost komórek w warstwie podstawnej skóry.

Z?oto oddzia?uje na ró?ne sposoby; zapobiega m.in. starzeniu. Mo?e te? usuwa? piegi i przebarwienia [s?oneczne — przyp. red.], które martwi? wiele pa? — wyja?nia rzecznik firmy Umo Inc.

Zabiegi s? przeprowadzane w 30 japo?skich salonach kosmetycznych i SPA. Trzeba na nie wygospodarowa? od jednej do dwóch godzin. Ceny rozpoczynaj? si? od 170 dolarów.

Moja twarz zacz??a si? rozgrzewa?, kiedy zako?czono nak?adanie p?atków z?ota. Mia?am poczucie rozpieszczania i luksusu — rozp?ywa?a si? w zachwytach 32-letnia Satomi Ogura, która przetestowa?a maseczk? na najwi?kszych targach pi?kno?ci w swoim kraju Beautyworld Japan 2007.

Na koniec kilka ciekawostek... Wielu ekspertów s?dzi, ?e "Trend jubilerski" jest prób? powrotu zamo?niejszych warstw spo?ecznych do dawnego prosperity. W latach 80. bogaci Japo?czycy zamawiali potrawy i drinki z ró?owego szampana, które ozdabiano opi?kami z?ota. Nawet podczas recesji gospodarczej mieszka?cy Kraju Kwitn?cej Wi?ni byli najliczniejsz? grup? nabywców dóbr luksusowych i bi?uterii z diamentami.

W tokijskim Ritzu-Carltonie mo?na od niedawna kupi? tzw. diamentini, czyli koktajl na bazie martini z zanurzonym w nim 1.06-karatowym diamentem. Kosztuje, bagatela, 41.400 z?.

Czy z?oto i drogocenne kamienie naprawd? dzia?aj?, czy to raczej efekt placebo? Ka?dy musi to chyba sprawdzi? na w?asnej skórze...

autor:Anna B?o?ska

?ród?o:kopalniawiedzy.pl

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »