Newsletter

This module requires the Letterman component.

ubiór plotki jak si? ubiera? Sfera wzroku ETUI Lifestyle styl Moda Gad?etyokulary menu górne okulary policyjne sungalass stylosfera moda dla prasy Gad?ety-menu górne

Logowanie

StyloRSS

Online

Jesteś tylko Ty!
Moda damska

Dwa g?ówne style mody na p?aszcze zima 2007/2008

Email
Oceny: / 2
KiepskiBardzo dobry 

P?aszcze lu?ne

P?aszcze dopasowane

P?aszcze lu?ne maj? krój „cylindrycznego kokonu” lub s? rozkloszowane u do?u na kszta?t litery A. Obok nich modne b?d? te? p?aszcze mocno dopasowane, wr?cz kuse.

Bez w?tpienia p?aszcz b?dzie hitem sezonu jesienno-zimowego 2007/8.

 

 

 

 

Viola ?piechowicz wwww.saltandpepper.pl

Faktura materia?ów p?aszczy W sezonie jesiennym 2007 dominowa? b?d? g?adkie (jednak o ró?nych kolorach) tkaniny we?niane typu melton i luksusowe kaszmiry oraz mieszanki we?ny i angory; b?d? one w u?ytku równolegle z materia?ami, które maj? „faktur? na fakturze”. Materia?y pikowane, watowane lub ozdobione wyt?aczanym wzorem pi?knie b?yszcz?, nadaj?c zimowym p?aszczom efekt przepychu i bogactwa.

Skóra b?dzie materia?em kontrastów i zró?nicowanych faktur. Niektóre skóry b?d? g?adkie i b?yszcz?ce, inne za? b?d? mia?y motywy zwierz?ce, np. pytona, krokodyla, jaszczurki.

Obszerno?? p?aszczy i ich rozkloszowanie

P?aszcze przedstawione na tej stronie posiadaj? prosty, rozkloszowany kszta?t litery A – taki krój z pewno?ci? b?dzie dominowa? w sklepach w sezonie jesienno-zimowym 2007/8. Popularno?? zyska? krój trapezu; w tym roku modne s? równie? p?aszcze m?odzie?owe, kurtki, tuniki, topy i sukienki. Styl tych p?aszczy jest w du?ej mierze inspirowany Mod? lat 60. i cz?sto maj? one szerokie ko?nierze, g??bokie dekolty, usztywnione stójki lub nie maj? ko?nierzy wcale.

 

 

 

 Luksusowe p?aszcze: od pawej Kasia Rass, ?piechowicz www.saltandpepper.pl

Obszerno?? p?aszczy

 Ubrania na sezon 2007/8 sta?y si? wytwornie obszerne. P?aszcze s? wygodne i nie kr?puj? ruchów, podczas gdy wcze?niej ich nietypowe kszta?ty nie zapewnia?y maksimum komfortu. W sezonie jesie?/zima 2007/8 nie b?dziesz mie? problemów z zakupem p?aszcza zakrywaj?cego nawet sukienki o pe?nej d?ugo?ci czy szerok?, marszczon? spódnic? „tyrolsk?”. Polecamy p?aszcze z obszerniejsz? lub lekko rozkloszowan? cz??ci? doln?, pod które z ?atwo?ci? b?dzie mo?na za?o?y? ka?dy strój. Taka umiarkowana obszerno?? p?aszczy op?ywowych i przylegaj?cych do cia?a z pe?n? spódnic? lub spódnic? o kroju litery A jest wygodniejsza od tradycyjnego przewi?zywania obszernego p?aszcza paskiem, co ?adnie wygl?da tylko w przypadku bardzo szczup?ych Kobiet. Wi?kszo?? Kobiet wygl?da lepiej, gdy p?aszcz jest wymodelowany przy pomocy szwów lub zaszewek podkre?laj?cych tali?.

P?aszcze wykonane s? z ró?nych materia?ów: od tradycyjnej we?ny typu melton i we?ny weneckiej po tweedy w szkock? krat?.

 

 

 

P?aszcze dopasowane: Babich, Rass i Femini, w  www.saltadpepper.pl 

Ró?norodno?? Stylów Tej jesieni warto naby? co najmniej jeden p?aszcz, a najlepiej mie? pod r?k? kilka ich rodzajów i dobiera? je do okazji. Wybór p?aszczy b?dzie du?y: od pe?nych i rozkloszowanych do zw??onych i dopasowanych w talii. P?aszcze mog? by? w stylu „kokonu”, „militarnym”, w formie praktycznego trenczu z paskiem; mog? by? nabijane ozdobnikami i z du?? liczb? zapinek, zgodnie z Mod? „punk”; mog? mie? ?ywe, wyraziste kolory; mog? te? mie? form? du?ych wyrobów dziewiarskich lub ekskluzywnych, satynowych parek; mog? ko?ysa? si? wokó? cia?a lub by? bardziej dopasowane, podkre?laj?c kobiece kszta?ty. Je?eli jeste? zwolenniczk? bardziej dopasowanego kroju, gor?co polecamy poni?szy p?aszcz w stylu „militarnym”, niczym z pola bitwy.

Fasony „militarne”Moda na Styl „militarny” powraca sezon po sezonie, nie omijaj?c równie? nadchodz?cego sezonu jesienno-zimowego. W sezonie tym Styl „militarny” jest jeszcze bardziej wyrazisty, co sprawia, ?e staje si? dominuj?cym trendem. Charakterystycznym elementem najnowszego trendu w modzie „wojskowej” lub „marynarskiej” s? dwurz?dowe p?aszcze. G?adkie guziki s? cz??ci? wspania?ego „miejskiego” image’u, a wiele zapinek i klamerek zosta?o zast?pionych odwa?nymi, du?ymi z?otymi guzikami i plecionymi ozdobami w postaci sutaszy w kolorze z?otym lub innym. Wygodne dwurz?dowe kurtki „marynarskie” doskonale sprawdzaj? si? w drodze do i z pracy i s? na tyle obszerne, ?e swobodnie zakrywaj? spodnie lub d?insy. To odzie? w sam raz na „bitw?” z jesienno-zimow? rzeczywisto?ci?.

Niektóre z g?ównych Trendów na jesie?/zim? 2007/8 id? w kierunku mocno wci?tej talii i wyra?nie zarysowanej linii ramion. W po??czeniu z elementami przepychu ?atwo uzyskujemy Modny wygl?d, który jest jednocze?nie szykowny i nowoczesny.

 

 

 

Militarne p?aszcze: Fama i ?piechowicz w www.saltandpepper.pl


Materia?y à la „zbroja” & skóra
Wiele ubiorów posiada elementy „militarne” i przypomina „zbroj?”, a wykonanych jest ze skóry i innych po?yskliwych materia?ów. Wyko?czenia ze skóry (równie? lakierowanej) i metaliczne b?d? zdobi?y ka?dy rodzaj ubioru i akcesoriów. Zwró? uwag?, jak metaliczny po?ysk w po??czeniu z futurystycznym image zakrad?y si? w ?wiat skórzanej odzie?y w sezonie jesie?/zima 2007/8. Skórzane p?aszcze b?d? mia?y kolor od oliwkowej zieleni, poprzez kolor z?oty, miedziano-jasnobr?zowy, szary, a? po czarny. Zwró? uwag? na d?ugo?? p?aszczy do kolan i p?aszczy  typu „biker style” 
P?aszcze pikowane, watowane i z bufkami
Kurtko-p?aszcze pikowane, watowane i z bufkami oraz obszerne skafandry zapinane na zamek lub dwurz?dowe to praktyczne rozwi?zanie dla osób preferuj?cych odzie? w stylu sportowym. Kolory na jesie? tego roku to ró?ne odcienie bieli, srebra i zieleni. Zwró? uwag? na masywne, watowane ko?nierze, które pe?ni? rol? pikowanego, ciep?ego szala wokó? szyi i zauwa? niezliczon? ilo?? wersji – od p?aszczy w rozmiarze maxi do kusych kurtek. Naj?wie?sze Trendy w modzie na jesie? ju? wkrótce wywabi? Ci? z domu na wielkie zakupy. W tym sezonie powraca wytworna elegancja, która cechuje ka?dy p?aszcz. Jest niemal pewne, ?e kupisz p?aszcze na ró?ne okazje i ró?ne nastroje.

 

 

 

 

P?aszcz z bufkami Rass i kraciasty: Agnieszka Gruszka i Rass,  www.saltandpepper.pl
Autor: Eva Tillmann
Wi?cej p?aszczy znajdziesz na www.saltandpepper.pl

 


 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »