Newsletter

This module requires the Letterman component.

ubiór plotki jak si? ubiera? Sfera wzroku ETUI Lifestyle styl Moda Gad?etyokulary menu górne okulary policyjne sungalass stylosfera moda dla prasy Gad?ety-menu górne

Logowanie

StyloRSS

Online

Jesteś tylko Ty!
Moda damska

Spodnie i spódnice ci??owe  praktyczne i wyj?tkowe czyli klika s?ów o systemie dopasowania.

Email
Oceny: / 2
KiepskiBardzo dobry 

Image

 

 Styli?ci i projektanci Mody ci??owej dbaj? o to, aby w czasie tak wyj?tkowego okresu jakim jest ci??a, Panie mog?y nosi? ulubione i najmodniejsze spodnie oraz spódnice.

ImageImageImage

 

 Projektowane kolekcje podkre?laj? atuty, pi?kno i kobieco?? przysz?ych mam, przyczyniaj?c si? do tego, by ca?y okres ci??y by? niczym nieograniczony, wyj?tkowy, a tak?e pozwala? cieszy? si? aktualnymi trendami w modzie.

Z my?l? o kobietach ci??arnych tworzone s? coraz to praktyczniejsze i wygodniejsze systemy dopasowania, które niczym druga skóra otulaj? brzuszek i pozwalaj? cieszy? si? Mod? przez ca?? ci???. Dzi?ki systemom dopasowania ubrania Mody ci??owej mog? by? noszone zarówno w ci??y, jak równie? po, co zach?ca przysz?e mamy do coraz cz?stszych zakupów Mody ci??owej.

 ImageImageImage

 

 

 

 Niejednokrotnie kupujemy ubrania na jeden sezon lub jedno wyj?cie.  Cz?sto w ci??y zapominamy o wcze?niejszych szale?stwach zakupowych i spotykamy si? z dylematem, czy kupowa? ubrania tylko na okres ci??y? – „Perspektywa zakupu ubra? z kolekcji ci??owej, posiadaj?cych praktyczny i uniwersalny system dopasowania, zach?ca dzi? ci??arne Kobiety do zabawy Mod? ci??ow?. Wykorzystanie najlepszych materia?ów sprowadzanych z Francji i W?och, zapewni wysok? jako??  oferowanych produktów dla przysz?ej mamy i ich ?wie?y wygl?d równie? po wielu praniach. Pragniemy i staramy si? przygotowywa? kolekcje, które podkre?l? atuty ci??y i cia?a, w?a?nie dzi?ki specjalnym fasonom i systemom dopasowania, które pozwalaj? nosi? nasze ubrania zarówno w ci??y, jak i po porodzie” – mówi Halina Janusiewicz, Prezes firmy HALTEX.

Dzi?ki systemom dopasowania, przez ca?y okres ci??y przysz?e mamy mog? nosi? swoje ulubione spodnie, spodenki czy spódnice w dowolnych stylizacjach zarówno eleganckich, jak i sportowych. – „Zach?camy wi?c do wyboru najwygodniejszego dla siebie i maluszka systemu dopasowania zastosowanego w naszych kolekcjach ci??owych ” – dodaje Halina Janusiewicz, Prezes firmy HALTEX.

Projektanci firmy Haltex przygotowali na zbli?aj?cy si? sezon zarówno d?ugie spodnie sportowe, jak i eleganckie, bojówki, rybaczki, krótkie spodenki czy spódnice. Ka?da z propozycji posiada praktyczny system dopasowania wi?c przysz?e mamy, niezale?nie od zaawansowania ci??y, mog? nosi? swoje ulubione kroje i ubrania.

 

 


Pierwsza z propozycji systemów dopasowania, to pas z elastycznej, bawe?nianej dzianiny otulaj?cej tali? i brzuszek, posiadaj?cy regulacj? za pomoc? gumy ci??owej. Oddychaj?ca bawe?na, jedna warstwa materia?u oraz idealne dopasowanie do cia?a sprawiaj?, ?e przysz?e mamy czuj? si? pewnie, atrakcyjnie, a przede wszystkim komfortowo.
Kolejna, to elastyczna, bawe?niana i niezwykle komfortowa wstawka z podwójnej warstwy materia?u, która mo?e by? wywijana na brzuszek lub na biodra. System ten idealnie sprawdza si? w ostatnich  miesi?cach ci??y. Dopasowuje si? do cia?a i kszta?tu brzuszka, podkre?laj?c tym samym walory przysz?ej mamy. Pozwala bawi? si? Mod? i cieszy? ci???, a tym samym zakrywa? lub eksponowa? i odkrywa? brzuszek.

 

ImageImageImage

 

Obydwa zaproponowane dopasowania sprawdzaj? si? ?wietnie zarówno w materia?ach jeansowych, bawe?nianych czy eleganckich taftach, spodniach d?ugich i krótkich, a tak?e spódnicach. Mog? by? efektownie ??czone z materia?em, np. kobiec? kokardk?.

Systemy dopasowania pozwalaj? nosi? ubrania ci??owe równie? po porodzie. Pas mo?na schowa? do ?rodka i nasze ubrania nie b?d? ju? wygl?da?y jak "ci??owe" lub wywin?? go na koszul? lub inn? efektown? bluzk?, ozdobi? szerokim, modnym pasem zapi?tym w talii i cieszy? si? najnowszymi trendami w modzie.

Wszystko wedle fantazji i ulubionych stylizacji mamy.

 

 

 

Kolekcje Mody ci??owej firmy Haltex, dost?pne s? w partnerskich sklepach na terenie ca?ej Polski: Be?chatów: sklep „JUMA”, ul. Wojska Polskiego 40; Chorzów: sklep „CONIECO”, ul. Krzy?owa 22; Dzia?dowo: sklep „BONA”, ul. Bielnikowa 8; Dzier?oniów: sklep „CI?EMKA”, ul. Pi?sudskiego 16; Gorzów Wlkp.: sklep "MAMMA", ul. ?okietka 7/2; sklep „BOBAS”, ul. Sienkiewicza 5; Kielce: ul. Sienkiewicza 30; ul. Sienkiewicza 44; Kraków: sklep „PARY?ANKA”, ul. Stradomska 9; sklep „P?PEK ?WIATA”,    ul. D?uga 30; Lublin: sklep „KIM”, ul. 1-go maja 4B; sklep „MODENA MAXI”,    ul. Kapucy?ska 6; Mi?sk Mazowiecki: ul. Stary Rynek 5; Olsztyn: sklep „MAMAModa”, ul. Wilczy?skiego 6C; Otwock: sklep „BOBAS”,    ul. Ho?a 4; Ryki: ul. Poniatowskiego 6; Rzeszów:    sklep „AGAT”,    ul. Rejtana 53; Sierakowice: sklep „SEMI”,    ul. L?borska 4; Stargard Gda?ski: sklep    „DUKMAL”’    ul. Al. Niepodleg?o?ci 4; Szczecin: sklep    „BE HAPPY”,    ul. Ma?kowskiego 4; Warszawa: sklep    „AGNES”’    ul. Nowowiejska 7; sklep „ESTENE”’    ul. Al. Lotników 1;    ul. Lechnicka 16; sklep „9 MIESI?CY”’    ul. Targowa 2/3; ul. ?wi?tokrzyska 39/C31; Wroc?aw: sklep    „MATERNITY”’    ul. Ko?ciuszki 27; Zielona Góra: sklep    „AMANDA”,    ul. Sobieskiego 7.


 
następny artykuł »