Newsletter

This module requires the Letterman component.

ubiór plotki jak si? ubiera? Sfera wzroku ETUI Lifestyle styl Moda Gad?etyokulary menu górne okulary policyjne sungalass stylosfera moda dla prasy Gad?ety-menu górne

Logowanie

StyloRSS

Online

Jesteś tylko Ty!
Moda damska

Sekret Rhonda Byrne

Email
Oceny: / 2
KiepskiBardzo dobry 

trendy

 "Sekret" to absolutny bestseller ostatniego roku i druga najlepiej sprzedaj?ca si? ksi??ka na ?wiecie.

Wsz?dzie gdzie zostaje wydana, zajmuje pierwsze miejsce list bestsellerów; w Kanadzie, w Wlk. Brytanii, Australii, Holandii, Hiszpanii, Islandii, Niemczech, Turcji i RPA. W USA pojawi?a si? na szczycie list bestsellerów "USA Today", "New York Times" i "The Wall Street Journal".

"Sekret" jest wydawany w 38 krajach na ?wiecie w 20 j?zykach. Do dzisiaj sprzedano prawie 9 milionów ksi??ki i DVD!

Wydany w Hiszpanii w czerwcu tego roku, "Sekret" osi?gn?? ju? nak?ad ponad 275 tysi?cy egzemplarzy! Podobnie w Niemczech - 245 tysi?cy, w Holandii sprzedano ponad 200 tysi?cy egz., a w Islandii kupi?o "Sekret" 5% populacji!

Zapytacie pewnie, co tak cennego mo?e zawiera? "Sekret", ?e cieszy si? a? tak ogromn? popularno?ci?? Otó? ta ksi??ka opowie Ci histori? o niesamowitej mocy, któr? w sobie posiadasz. Moc ta wyp?ywa z Prawa Przyci?gania (i nie chodzi tu o przyci?ganie ziemskie).

Prawo Przyci?gania opisane w "Sekrecie" mówi, ?e dos?ownie przyci?gamy do siebie, do swojego ?ycia i otoczenia to, na czym g?ównie skupiamy swoje my?li - i nie ma od tego wyj?tku. Ka?da ludzka my?l, do tego po??czona z emocjami lub uczuciami, dos?ownie jak magnes przyci?ga do Ciebie to, o czym my?lisz.

Wed?ug Prawa Przyci?gania - je?li skupiamy na czym? swoje my?li, je?li wci?? i wci?? o czym? my?limy, w ko?cu wydarzy si? to w naszym ?yciu.

I na tym w?a?nie polega Sekret wszystkiego, Sekret nieograniczonego szcz??cia, mi?o?ci, zdrowia i bogactwa. "Sekret" jasno t?umaczy Prawo Przyci?gania i daje wiedz?, jak osi?gn?? - ?wiadomie i bez wysi?ku - szcz??liwe ?ycie.

Or?downiczk? i ambasadork? Sekretu jest Ophra Winfrey, natomiast losy autorki, Rhondy Byrne, s? najlepszym dowodem na pozytywne dzia?anie Sekretu. Jeszcze dwa lata temu Rhonda by?a za?amana po ?mierci ojca i prze?ywa?a depresj? spowodowan? prac?, a jej relacje z najbli?szymi i przyjació?mi nie przedstawia?y si? najlepiej. Dzisiaj Rhonda Byrne jest wymieniana w gronie 500 najbardziej wp?ywowych ludzi w Stanach Zjednoczonych, ma ?wietne stosunki z córk? i grono wiernych przyjació?.

 

 Katarzyna Florczyk

 
następny artykuł »