Newsletter

This module requires the Letterman component.

ubiór plotki jak si? ubiera? Sfera wzroku ETUI Lifestyle styl Moda Gad?etyokulary menu górne okulary policyjne sungalass stylosfera moda dla prasy Gad?ety-menu górne

Logowanie

StyloRSS

Online

Jesteś tylko Ty!
Moda damska arrow Z m??czyzn?
Z m??czyzn?

?WIATOWY TREND W SEKSIE

Email
Oceny: / 0

kobiety

 

Jak sugeruj? badania brytyjskich naukowców, na ?wiecie obserwuje si? Trend w kierunku monogamii i umiarkowania w ?yciu seksualnym, przecz?cy niektórym mitom o powszechnej rozwi?z?o?ci obyczajów.

Czytaj całość…
 

Co sk?ania Nas do zdrady?

Email
Oceny: / 0

 

 

Oczywi?cie wszystkim ?ycz? monogamicznego i szcz??liwego zwi?zku.

A to tylko kilka rozwa?a? na temat jak?e cz?sto (niestety!) wyst?puj?cego zjawiska - ZDRADY.
autor:Kirke

Czytaj całość…
 

Seks na ból g?owy

Email
Oceny: / 3

kobiety

 

Cierpi?cym na migreny trudno pozytywnie zapatrywa? si? na swoj? przypad?o??, jednak,

wed?ug doniesie? magazynu Headache, okazuje si?,

?e tego typu ból g?owy mo?e mie? korzystny wp?yw na libido.

Czytaj całość…
 

Seksualny park tematyczny

Email
Oceny: / 0

kobiety

 

Na wrzesie? bie??cego roku szykuje si? w londy?skim West Endzie otwarcie parku tematycznego dotycz?cego seksu. Dyrektor Akademii Seksu i Zwi?zków (Academy of Sex and Relationships) dr Sarah Brewer podkre?la, ?e instytucja ma by? czym? na kszta?t europejskiego Instytutu Kinseya.

Czytaj całość…
 

Seks na recept?

Email
Oceny: / 8

kobiety

 

Zm?czona ci??kim dniem w pracy wracasz do domu i ani ci w g?owie mi?osne igraszki. Stres odbiera ochot? na seks, wi?c odk?adasz go na pó?niej. To b??d! Seks wp?ywa na organizm w tak zbawienny sposób, ?e powinien by? przepisywany na recept? zamiast wielu innych leków.
Czytaj całość…